Zoek in package

Architecture Patterns and Building Blocks

Package with the description of generic architectural building blocks and solution building blocks.

BD-DWH Integration ABB

--

BI and DataWareHousing

--

BI en DataWareHousing

--

Big Data Blueprint

--

Big Data Infrastructure

--

Big Data Mechanisms

--

Big Data Patterns

--

BIVP

--

Conceptual model viewpoints

The conceptual model has the focus especially on the business perspective. In these viewpoints only the entities and their mutual associations are described. So no details of attributes and the like. Within the conceptual modeling, the possibility to describe the meaning of entities and to get them unambiguously becomes clear and is one of the most important aspects of the conceptual model

Data analytics and -science

--

Data Architecture

--

Data Architectuur

--

Data filtering and selection

--

Data Governance

--

Data Governance

--

Data Integratie

--

Data Integration

--

Data Kwaliteit

--

Data Management & Meta Data

--

Data Management Navigatie

--

Data Management Project Sjabloon

In deze viewpoints worden de verschillende notatiewijzen beschreven waarmee de data catalogus kan worden opgebouwd. Het is initieel gebaseerd op vier hoofdelementen maar kan eenvoudig worden uitgebreid. De elementen zijn:
  • Data Management
  • Conceptueel model
  • Logisch model
  • Fysiek model
Uitbreidingen waar je aan kunt denken zijn bijvoorbeeld Data Security, Privacy maar ook aan interfaces zoals webservices, webapi's NoSQL etc. Indien deze later binnen de community relevant blijken te zijn dan worden deze alsnog uitgewerkt

Data Management viewpoints

Data management is mainly focused on the business aspects of the data. The elaboration is based on the DMBoK framework of Dama.org. Three viewpoints have been elaborated on ownership, use and quality. Here too, an extension is possible once the community needs it. The DMBoK includes a wealth of viewpoints in this. For the modeling we use ArchiMate concepts like stakeholder and requirements or constraints in combination with matrices.

Data Modeling

--

Data Modelleren

--

Data Modelleren

In het beschrijvend model worden een aantal data modellen uitgewerkt van abstract (conceptueel model) naar technisch platform specifiek (fysiek model). Dit model is feitelijk het centrale model voor meta data waaraan de andere domeinen gekoppeld zijn.

Data Operations

--

Data Operations

--

Data processing

--

Data qualities

--

Data Quality

--

Data science patterns

--

Data Security

--

Data Security

--

Data storage

--

Data types

--

Data visualisations

--

Demo Case DaMAcademy

--

Hadoop components

--

Hourglass ABB

--

Hourglass elements

--

Kaderstellend

--

Logical data model viewpoints

The logical model describes the structure of the data in an implementation independent manner. (In EA, implementation is not entirely language independent unless you define your own data types. The logical model is mainly based on UML class diagrams with a number of extra entities such as enumerations and possibly interfaces for lookups. The latter you use especially for the generation of application code so is only then modeled.

Master and Reference Data

--

Master Data

--

MDM Logical Application Model

--

MDM Scenario models

--

Meta Data

--

Meta Data Demo Cases

--

Meta Data Management

Binnen wikipedia wordt voor meta data de volgende definitie gegeven: Metadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. Deze definitie is krachtig in haar eenvoud. Vaak wordt van meta data gezegd dat meta data context toevoegt aan data. Het is hierbij van belang welke context dat is. Zo kun je voorstellen dat de meta data van een boek een andere context geeft dan bijvoorbeeld een foto in JPEG formaat of een tabel in een relationele database. In dit whitepaper is de context van de meta data enterprise data management. Dat betekent dan ook dat we data gaan verzamelen over data entiteiten vanuit het perspectief van data management om context toe te voegen aan deze data entiteiten. Voor data management is een internationaal raamwerk aanwezig name het Data Management Body of Knowledge ontwikkeld door DaMa.org. In dit whitepaper geldt dit raamwerk als startpunt voor ons model. In de volgende paragraaf wordt het DMBoK kort toegelicht.

Meta MetaModel

--

Objecten

--

Objects

--

Omgeving

--

Physical data model viewpoints

The physical model is aimed at modeling platform specific modeling. This can be data modeling for (relational) databases, but also schema definitions (XSDs) are forms of physical data modeling. Within the physical data modeling much detail is added focused on the implementation. This is often aimed at generating source code (for example, DDL)

Software qualities

--

ViewPoints

--

Links 2 Tags