Data modelleren Hybride datamodel

Hybride datamodel laat zien op welke wijze er en gezamenlijk model gemaakt kan worden op basis van de drie andere lagen in het datamodel.

Version 1.0
Created date 09-08-2022
View Diagram in readmode

Elements on Diagram